EN
Elmar Gille

Menu:

Bilderbuch op boekenlegger von Johannes Gille

Ambachtsman en kunstenaar

"Speurtochten naar de exacte geografische herkomst van de landschappen die beeldbepalend zijn voor het œuvre van Elmar Gille, leiden onherroepelijk tot schipbreuk. Wie zichzelf teleurstellingen en mislukkingen wil besparen en toch iets meer te weten wil komen over de oorsprong van de intrigerende landschappen, moet zich tijdens zijn zoektochten vooral concentreren op de visuele elementen die hun bestaansrecht ontlenen aan het vermogen van de kunstenaar om stemmingen op te roepen. Elmar Gille haalt de bouwstenen voor zijn werk niet uit concrete waarnemingen, maar mengt reisindrukken met persoonlijke ervaringen en met verwijzingen naar een imaginaire wereld, die beantwoordt aan een eigen innerlijke logica." — Wim van der Beek

Bilderbuch
Bilderbuch
Bilderbuch

Een boek van Hermanus Berserik en Wim van der Beek.

Uitgever: Picture Publishers, Art Books, Nederland
Fotografie: Frans Lossie
Talen: Nederlands, Duits

Boek bestellen

Atelier van Caspar David Friedrich

"Manipulatie van gegevens is kenmerkend voor het œuvre van Elmar Gille. Italiaanse landschappen worden door hem even geloofwaardig omgevormd tot een denkbeeldige werkelijkheid als het atelier van Caspar David Friedrich. Een stemmingsvolle atelieropname die door Gille fotografisch is vastgelegd, blijkt op pure fictie te berusten. Het ensceneren van ruimtes is een verhaal apart. Af en toe kan Gille de onbedwingbare behoefte aan monumentale handelingen niet onderdrukken. Hij bouwt complete kamers of gevels op schaal of op ware grootte na, registreert het resultaat van zijn bouwactiviteiten met fotografische technieken en breekt de maquettes of decors vervolgens af. Wat resteert zijn een aantal geraffineerde beeldmanipulaties die bedrieglijk echt lijken maar desondanks niet te traceren zijn. Verstilde ruimtes waarin het licht zich op mysterieuze wijze manifesteert, refereren aan Gille's verlangen naar een eigen domein waar de buitenwereld weggedroomd kan worden." — Wim van der Beek

Bilderbuch