EN
Elmar Gille

Menu:

Monteriggioni
Monteriggioni

Zijn affiniteit met het Italiaanse landschap heeft Elmar Gille verbonden met de fascinatie voor de werking van het licht en het verglijden van de seizoenen. De factor tijd als allesomvattend levensbeginsel heeft hij onder andere gevangen in een 'gezicht' vanaf een prieel.

La Pergola
"La Pergola"

Hoewel de filosofische benadering van het fenomeen tijd niet dwingend aanwezig is, kan er evenmin gesproken worden van een arbitrair gegeven. Anderzijds waakt Gille ervoor complexe thema's te verklaren of te analyseren. Hij beperkt zich tot impressies, momentopnamen on opties. Hij reikt een suggestie aan, een handgreep of een clou.

La Clausura - lŽInverno
"La Clausura - lŽInverno"

The seventh chair
"The seventh chair"
Elmar Gille 2008

Alle ondernemingen, experimenten en nieuwe wendingen zijn stappen op een leerweg. Het leven is voor Elmar Gille een onophoudelijk leerproces. Zo heeft de voorliefde voor Italië direct te maken met het mediterrane licht en de theatrale hoedanigheden van landschap en bouwsels. Die elementen fungeren als katalysator voor zijn fantasie.

Het zuidelijke temperament en de letterlijke lichtheid van het bestaan fascineren de kunstenaar die het sombere, zwaarmoedige landschap en de dreigende omgeving van nabij leerde kennen in een periode van zijn leven waarin hij het meest ontvankelijk was voor invloeden van buitenaf: de kindertijd.

Veel van zijn schilderijen ontstaan in lange periodes, die Gille in zijn atelier in Scorgiano doorbrengt.

Il Giardino
Il Giardino
Il Giardino
Il Giardino
Het ontstaan van "Il Giardino"